Trang chủ

Lưu ý

Đây là một menu nơi bạn có thể tìm thấy các thông báo chung về việc sử dụng dịch vụ cập nhật bản đồ.
Vui lòng kiểm tra các thông báo để không có bất lợi cho việc thay đổi dịch vụ chăm sóc bản đồ.

Ứng dụng mã QR và hệ thống thanh toán thẻ tín dụng
2022-05-30
Chế độ xem 610

Thanh toán Paypal hiện tại đã được thay đổi thành hệ thống thanh toán bằng mã QR và thẻ tín dụng.

Chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trước
[MAP UPDATE] 2021 Regular Update