Trang chủ

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp bao gồm các câu hỏi thường gặp nhất của khách hàng của chúng tôi.
Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng xem lại những câu hỏi này để kiểm tra xem truy vấn của bạn đã được giải quyết chưa.

Q&A

DeviceID

Tôi không thể tìm thấy ID thiết bị

deviceID-Vietnam.jpg

 

Map Update Purchase

Cách mua bản cập nhật bản đồ

Khi bạn đăng nhập trang web của chúng tôi, bạn có thể nhận dịch vụ cập nhật bản đồ của chúng tôi trên trang web.

Vui lòng chọn xe của bạn và năm để mua bản cập nhật bản đồ.

Bạn cần nhập một số thông tin liên quan đến chiếc xe của bạn trước khi mua.


* Nếu bạn đủ điều kiện để cập nhật miễn phí, bạn có thể nhận được nó miễn phí

Login

Tôi bị mất ID và mật khẩu.

ID là địa chỉ email bạn đã nhập khi đăng ký.

Nếu bạn quên bất kỳ tài khoản nào, vui lòng nhấp vào nút "quên ID / Passowrd" của bạn và tìm thông tin.