Trang chủ

Trung tâm khách hàng

Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để phục vụ bạn.

Trong trường hợp âm lượng cuộc gọi cao, vui lòng giữ và chúng tôi sẽ trả lời cuộc gọi của bạn càng sớm càng tốt.

Nội dung dịch vụ

  • Cách cài đặt chương trình và cách cập nhật
  • Yêu cầu cài đặt và chứng nhận
  • Cách sử dụng phần mềm
  • Liên hệ với chúng tôi để Đăng ký lỗi chương trình và lỗi bản đồ